Szkolenia, kursy

Można zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania swoją karierą, ale również praktyczna. Wystarczy zapisać się na odpowiednie kursy i szkolenia. Dzisiaj wszystko można zrobić, bo liczy się klient. Jak jest zapotrzebowanie na tego typu szkolenia to zawsze znajdzie się ktoś kto je dla nas zrobi. Liczy się to żeby z takich zajęć wynieść jak najwięcej wiedzy. Trzeba będzie później to co się dowiedzieliśmy zastosować w życiu, ale dowiemy się jakich błędów nie popełniać. Jak człowiek jest młody to bardzo często chce zbawiać świat. Z czasem wszystko się zmienia. W życiu zamiast pomocy innym pojawiają się pieniądze. One są wstanie zmienić każdego człowieka. Niestety, ale taka jest prawda o ludziach. Wszyscy się zmieniamy i niestety większość z nas na gorsze. W dzisiejszych czasach w pogodni za karierą bardzo trudno jest zachować własną tożsamość. Każdy gra taką rolę jaka jest mu potrzebna do osiągnięcia sukcesu. Nic się na to nie poradzi, bo taka jest nasza natura. Popatrzmy na polityków, którzy chcą się dostać do władzy. Zmieniają się nie do poznania, obiecują i robią wszystko żebyśmy ich wybrali. Po wyborach wracają do swojej normy i już nie są dla nas tacy mili, przyjaźni i chętni do pomocy.

Uzależnienia a potrzeby człowieka

Człowiek jest najbardziej złożoną istotą w Kosmosie, jaką znamy i chociaż stanowi integralną całość, to można w nim rozróżnić kilka poziomów, przez które przechodzi wiele linii rozwojowych. Ponieważ każda jego sfera jest systemem wzajemnej wymiany z tym samym poziomem organizacji w świecie, powstają potrzeby „pokarmu” odnoszące się do każdej z tych sfer. W dużym uproszczeniu człowiek zawiera w sobie następujące sfery:

 

 

 

  • SFERĘ FIZYCZNĄ – wymagającą pokarmu fizycznego tj.: jedzenie, woda, schronienie, praca itd. Potrzeby te odzwierciedlają nasz związek i wymianę ze światem materialnym.

 

  •     SFERĘ EMOCJONALNĄ- wymagającą  pokarmu emocjonalnego tj.: wymiana

emocjonalnego ciepła, intymności seksualnej, miłości i troski z innymi istotami emocjonalnymi.

 

  • SFERĘ MENTALNĄ- gdzie potrzeba pokarmu odzwierciedla szeroko rozumianą

wymianę mentalną z innymi istotami mentalnymi.

 

SFERĘ DUCHOWĄ- pokarm dla duszy odzwierciedla potrzeba utrzymywania

związku ze Źródłem i Podstawą (Bogiem), która sankcjonuje wartości uniwersalne,

nadaje znaczenie i sens ludzkiemu życiu.

 

Niezaspokojenie tych potrzeb opisywane jest na różne sposoby jako piekło.

Badając motywacje i powody dla jakich ludzie sięgają po alkohol lub narkotyki, można zauważyć, że są to bardzo często niedobory i braki w możliwości zaspokojenia różnych potrzeb. Działanie alkoholu/narkotyku daje szybki efekt iluzorycznie gratyfikujący poczucie braku czy dyskomfortu;

„zmienia nastrój, rozluźnia, rozgrzewa, rozwesela, zbliża ludzi, łagodzi stres, likwiduje lęk, dodaje śmiałości, znieczula” itp.

Patrząc na w/w efekty działania alkoholu/narkotyków, można błędnie wyciągnąć wnioski, że pomagają one żyć w tak trudnym i skomplikowanym świecie. Jeśli człowiek posiada deficyty w rozwoju osobowości, a używanie środków psychoaktywnych pomaga mu w ich zamaskowaniu, to łatwo może się uzależnić.

Alkoholizm/narkomania jest chorobą pierwotną (jako podłoże-przyczyna wielu innych chorób), postępującą, chroniczną i śmiertelną, co w odbiorze społecznym jest niezauważalne.

Alkoholik/narkoman stopniowo i niezauważalnie dla siebie zaczyna dostarczać trucizny zamiast pokarmu do wszystkich sfer swojego istnienia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, iż w początkowym okresie picia/brania ma on wrażenie, że znajduje się w niebie; ma poczucie mocy, błogości, jasności i bystrości intelektu, otwartości w wyrażaniu uczuć oraz nieprzeciętne poczucie humoru. Jednak alkohol/narkotyk jako cichy zabójca robi swoje. I tak:

 

W SFERZE FIZYCZNEJ alkohol/narkotyk jako trucizna tkankowa stopniowo, lecz skutecznie zatruwa  i wyniszcza poszczególne organy i całe układy (mózg-padaczki, wątroba-marskość, trzustka-niewydolność itp…). Organizm ulega stopniowej destrukcji, niejednokrotnie kończącej się zgonem.

 

W SFERZE EMOCJONALNEJ nałogowe regulowanie uczuć alkoholem/narkotykiem stopniowo zamraża jedne, potęguje inne oraz powoduje stopniowy zanik uczuć wyższych. Alkoholik/narkoman zaczyna się alienować, a ludzie również odsuwają się od niego. Wiodącymi uczuciami zaczynają być: wstyd, poczucie winy, lęk, złość  itp.

 

W SFERZE MENTALNEJ nadużywanie alkoholu/narkotyków ma destrukcyjny wpływ na mózg,  prowadząc często do nieodwracalnych zmian i jego zaniku. Zmienia się sposób myślenia i postrzegania siebie oraz świata. Mogą pojawić się różnego rodzaju psychozy alkoholowe/narkotyczne. Osobowość ulega dezintegracji; najczęściej najbliżsi mają wrażenie, że żyją z co najmniej dwoma osobami w jednym człowieku.

 

W SFERZE DUCHOWEJ wpływ środków psychoaktywnych prowadzi do utraty sensu lub uznania bezsensu, który oznacza negację wartości najwyższych, a nierzadko wartości samego życia. Może to prowadzić do zachowań destruktywnych, a nawet destruktywnego stylu życia, nie liczącego się z żadną etyką i żadną konstruktywną rzeczywistością.

 

W taki oto sposób chcąc przybliżyć sobie niebo przy pomocy alkoholu/narkotyków człowiek zupełnie niechcący stwarza sobie i swojemu otoczeniu piekło. Prowadząc hedonistyczny styl życia, idąc na łatwiznę, ulegając reklamie, naciskowi społecznemu, kulturowym obyczajom, szukając przyjemności za wszelką cenę, człowiek uzależniony zamiast właściwego pokarmu dla wszystkich sfer swojej istoty, dostarcza im śmiertelnej trucizny. Pijąc/ćpając zatruwa on siebie, swoich najbliższych  oraz otoczenie. Bo cóż może ten nieszczęśnik dać światu od siebie, jeśli wszystkie jego sfery są zatrute?

Iluzoryczne i złudne korzyści uzyskiwane w początkowej fazie uzależnienia wpływają na chorobliwy sposób myślenia, postrzegania siebie oraz otoczenia mający zapewnić „bezkarne” picie/branie. Alkoholik/narkoman jako ostatni dostrzega destrukcję jaką powoduje jego picie/branie, o ile w ogóle będzie w stanie to zobaczyć. Uzależniony umysł buduje całe systemy mechanizmów psychologicznych będących na usługach choroby. Dlatego wyjście z tego koszmaru jest niemalże niemożliwe  bez pomocy innych ludzi, doświadczonych i wyedukowanych w tej dziedzinie. Istnieją dwa najbardziej sprawdzone i efektywne sposoby pomocy osobom uzależnionym w utrzymaniu abstynencji oraz zdrowieniu:

 

  1. Pomoc profesjonalna prowadzona przez psychoterapeutów w ośrodkach, przychodniach i poradniach (najlepiej psychoterapia grupowa).
  2. Forma samopomocy udzielana sobie poprzez alkoholików/narkomanów we wspólnocie Anonimowych Alkoholików/Narkomanów, według stosowanego tam programu „ 12 Kroków Zdrowienia”.

 

Najlepsze efekty w procesie powrotu do zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego daje połączenie obu tych  form pomocy.

 

Jak mawiają trzeźwiejący alkoholicy: nie jest sztuką zaprzestać pić, – sztuką jest nie zacząć pić na powrót i nauczyć się żyć bez alkoholu.

 

 

                       Marek Harasimowicz – prywatny ośrodek leczenia uzależnień Carpe Diem

Oferty life coaching

Program REDUKCJI STRESU-indywidualny – warmińsko-mazurskie

Indywidualny, kompleksowy Program redukcji stresu:W programie:– nauka obniżania poziomu stresu na co dzień, w tym nauka opanowywania lęku, nauka nowych sposobów reagowania na sytuacje trudne, na…

Coaching rozwoju, coaching duchowy, diet coaching (również przez Skype) – śląskie

Zapraszam na sesje coachingu stacjonarnego lub zdalnego (Skype, telefon).Jestem certyfikowanym coachem, specjalizuję się w coachingu dietetycznym (eating mindfulness), coachingu duchowym, coachingu …

“By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd” – mazowieckie

Profesjonalny Life & Business Coach. Pasjonatka ŻYCIA i LUDZI, wyznająca zasadę: “By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd” Zajęłam się zawodowo coachingiem w wyni…

Szkolenie Coaching systemowy – małopolskie

Szkolenie Coaching systemowy 8 kwietnia – 2 października 2016, Kraków   Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą ustawień systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem z…

A wstydź się!

Wstyd jest emocją mało zbadaną. Opiera się na przeświadczeniu, że jest się zupełnie wyeksponowanym, odkrytym a równocześnie bardzo samoświadomym w kontekście konkretnej sytuacji. Stąd śnią się nam często sytuacje, kiedy jesteśmy niekompletnie ubrani w nocnym stroju czy po prostu nadzy wystawieni na widok publiczności.

 

Prymitywne metody wychowawcze opierają się właśnie na zawstydzaniu w oparciu o uznawane przez rodziców zasady moralne, wiarę czy też po prostu chęć ukształtowania człowieka „skromnego”. Jednakże zbyt silne zawstydzanie nie owocuje przyzwoitością lecz niezdrową determinacją chęci ucieczki, zapadnięcia się pod ziemię, poczuciem bezwartościowości. Czasem przybiera przeciwstawną formę totalnej bezwstydności. Zdrowy wstyd zostaje zamknięty i wyparty.

Jaka jest różnica pomiędzy zdrowym a toksycznym poczuciem wstydu?

Zdrowy wstyd kształtuje się pomiędzy 15 a 36 miesiącem życia poprzez zapewnienie w relacji z matką stanowczych granic pełnych miłości. Takiemu dziecku wolno było złościć się bez obawy, że matka przestanie je kochać. Pierwszym jego objawem może być skrępowanie z powodu pierwszych ludzkich porażek czy też niepewności w stosunku do obcych osób. Pojawienie się tego typu zachowań pełni bardzo ważną rolę w kształtowaniu się osobowości i stanowi przeciwwagę do nowoodkrytej autonomii. Pozwala dziecku zakreślić swoje pierwsze granice. W dorosłym wieku ten zdrowy wstyd pomaga określić nam, że popełniliśmy błąd, przywraca grunt pod nogami, przypomina o naszych ludzkich granicach. Jest swoistym znakiem STOP w naszych działaniach, abyśmy się nie zagalopowali i nie zachłysnęli własną doskonałością.

Toksyczny wstyd jest odczuwany przez człowieka jako wszechogarniające poczucie własnej ułomności i niedoskonałości często i zupełnej bezwartościowości. Nie jest to już emocja sygnalizująca własne ograniczenia, lecz stan kiedy człowiek chce przed całym światem ukryć swoje wnętrze. Co gorsza, broni też swoje wewnętrzne JA przed samym sobą. W stanie toksycznego wstydu człowiek gardzi sobą jako osobą niegodną zaufania, zupełnie bezwartościową. Człowiek traci zaufanie do siebie samego. Rodzi się pytanie „Kim jestem, skoro nie mogę sobie ufać?”. Wstydzimy się własnego wstydu. Człowiek raczej przyzna się, że się boi, czuje się winny niż przyzna się do tego, że się wstydzi.

Jak pisze Gershen Kaufman : „Wstyd jest źródłem wielu złożonych i niepokojących stanów wewnętrznych: depresji, poczucia wyobcowania, braku wiary w siebie, samotności prowadzącej odizolowania się od innych, zjawisk o charakterze paranoidalnym i schizoidalnym, natręctw, rozszczepieniu JA, perfekcjonizmu, głębokiego poczucia niższości, nieadekwatności lub przegranej tzw. stanów z pogranicza nerwicy i psychozy, oraz zaburzeń narcystycznych.”

Każdy nas ma w sobie coś z neurotyka i coś z osoby z zaburzeniami charakteru. Jesteśmy swoistym koktajlem wszystkiego po trochu. Najważniejszym problemem jednak przed którym stajemy nieustannie w życiu jest problem właściwych wyborów i prawidłowego ustalenia zakresu naszej odpowiedzialności. Do tego potrzebny jest dobry kontakt ze sobą samym, a tego człowiekowi owładniętemu toksycznym wstydem brakuje, ponieważ jest w nieustającym konflikcie wewnętrznym.

Człowiek owładnięty wstydem wstydzi się, gdy się gniewa, smuci, boi lub cieszy. Wstydzi się prosić o Pomoc i domagać się tego, co mu się słusznie należy. Udaje, że niczego mu nie potrzeba i czuje się świetnie.

Toksyczny wstyd jest źródłem wszelkich uzależnień. Któż z nas nie zna „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupéry. Przytoczę cytat, który jasno obrazuje istotę problemu:

„Następną planetę zajmował Pijak. Te odwiedziny trwały bardzo krótko, pogrążyły jednak Małego Księcia w głębokim smutku.
– Co ty tu robisz? – spytał Pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed baterią butelek pełnych i bateria butelek pustych.
Mały Książę
– Piję – odpowiedział ponuro Pijak.
– Dlaczego pijesz? – spytał Mały Książę.
– Aby zapomnieć – odpowiedział Pijak.
– O czym zapomnieć? – zaniepokoił się Mały Książę, który już zaczął mu współczuć.
– Aby zapomnieć, że się wstydzę – stwierdził Pijak, schylając głowę.
– Czego się wstydzisz? – dopytywał się Mały Książę, chcąc mu pomóc.
– Wstydzę się, że piję – zakończył Pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu.
Mały Książę zakłopotany ruszył dalej.

Aby móc się wyzwolić z wszechogarniającego wstydu potrzebujemy zaakceptować siebie w całości. Potrzebujemy przygarnąć wszystkie te uczucia, potrzeby i pragnienia, których się wstydzimy. Jak pisze Sheldon Kopp: „ Nie można dokonać transformacji wewnętrznej, nie ponosząc żadnych kosztów. Musiałem pogodzić się z myślą, że do końca swoich dni będę skazany na świadomość, iż wszystko czym jestem, ma we mnie swoje przeciwieństwo. Nie pozbędę się swoich demonów, dopóki nie pogodzę się z tym, że wraz z nimi odfruną anioły.”

Jak dodać ofertę – krok po kroku

« powrót
Dodawanie wpisów dotyczących ofert usług psychologów, trenerów, coauchów, a także osób i instytucji prowadzących warsztaty rozwoju osobistego, możliwe jest po zarejestrowaniu konta w naszym serwisie.

 

W celu rejestracji konta należy przejść do formularza rejestracyjnego, poprzez kliknięcie ikony zaloguj po prawej stronie witryny.

 

 

 

Rejestracji można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, lub poprzez połączenie logowania na naszej stronie z serwisem Facebook:

 

 

 

Po zarejestrowaniu konta przechodzimy do swojego profilu, zawierającego nasze dane, które w tym miejscu można edytować, a także zarządzać hasłem:

 

 

 

Na stronie konta można również dodawać wpisy. Można tego dokonać na dwa sposoby, albo poprzez link +Dodaj nowy wpis, który znajduje się pod naszymi danymi:

 

 

 

Lub poprzez ikonę Dodaj nowy wpis, która jest zawsze widoczna z prawej strony, niezależnie od tego, w jakim miejscu StrefRozwoju.pl aktualnie jesteśmy (a więc nie ma konieczności ciągłego wracania na stronę swojego konta):

 

 

 

Dodawanie wpisu

 

Po kliknięciu na link +Dodaj nowy wpis lub na ikonę dodawania wpisu, przechodzimy do odpowiedniego formularza. Postępujemy zgodnie z isntrukcją, wybierając kolejne dostępne opcje.

 

Wybór kategorii:

 

 

 

Wybór podkategorii:

 

 

 

A następnie uzupełniając dane o naszej ofercie w odpowiednich rubrykach formularza.

 

 

 

Po kliknięciu opcji Wyślij zostajemy poinformowani, że wspis został zapisany i poproszeni o Aktywację ogłoszenia:

 

 

 

Po powrocie na stronę moje konto widzimy swój wpis w kolumnie moje wpisy. Kolumna ta zawierać będzie wszystkie wpisy dodane przez klineta, a także posiada kilka ważnych funkcji.

 

 

 

Po kliknięciu na pierwszą ikonę ręki przechodzimy do podglądu swojego ogłoszenia na stronie StrefyRozwoju.pl.

 

Druga funkcja prezentuje informacje o statystykach oglądalności oferty, jej ocenie, komentarzach:

 

 

 

Kolejna funkcja umożliwia edycję dodanego już wpisu.

 

Czerwony krzyżyk umożliwia usunięcie oferty.

 

Ostatnia funkcja oznaczona gwiazdką umożliwia nam promowanie swojego wpisu w boxach na stronie.